DĚTSKÁ ŘÍŠE A POHÁDKOVÝ LES

NA MUTTERERALM

Dětská říše s vlastním krytým jezdícím písem se nachází přímo u horní stanice lanovky Muttereralmbahn. Vedle u vleku Almboden T-bar je ideální tréninková sjezdovka. Absolutním vrcholem pro malé lyžaře je pohádkový les lyžařské školy.
1/8